نویسنده = زیاری، کرامت اله
تعداد مقالات: 2
1. سنجش هویت شهری در شهرهای جدید ایران بر اساس اصول هویت بخش مکتب اصفهان

دوره 5، شماره 18، پاییز 1392، صفحه 139-154

احمد خلیلی؛ کرامت ا.. زیاری؛ موسی پژوهان


2. بررسی تحولات جمعیتی و سکونتی در شهر قشم تا افق 1405

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 37-50

کرامت اله زیاری؛ ابراهیم رستم گورانی؛ مریم بیرانوند