نویسنده = سجادی، ژیلا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر مهاجرتهای روستایی- شهری با تاکید بر نقش مسافت و دسترسی (مورد: شهرستان ممسنی)

دوره 2، شماره 8، بهار 1390، صفحه 77-94

علی شمس الدینی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ عیسی ابراهیم زاده؛ ژیلا سجادی