نویسنده = امانپور، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر شاخص‌های پایداری حمل و نقل شهری در ایران

دوره 5، شماره 19، زمستان 1392، صفحه 107-124

سعید امانپور؛ مرتضی نعمتی؛ هادی علیزاده