نویسنده = حاتمی نژاد، حسین
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل جایگاه پیرانشهر بر اساس شاخص‌های استراتژی توسعه شهری

دوره 7، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 35-58

ابراهیم شریف زاده اقدم؛ عبداله شیخی؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد


2. امکان سنجی اجرای طرح‌های استراتژی توسعه شهری (CDS) در ایران

دوره 2، شماره 8، بهار 1390، صفحه 55-76

امین فرجی ملایی؛ حسین حاتمی نژاد