نویسنده = رفیعیان، مجتبی
تعداد مقالات: 4
1. تحقق پذیری برنامه ریزی محله محور در بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی محله سنگلج تهران

دوره 5، شماره 18، پاییز 1392، صفحه 89-106

محسن فروزنده؛ هاشم داداش پور؛ مجتبی رفیعیان


2. برنامه‌ریزی کاربری اراضی در مناطق حساس شهری مطالعه موردی رود دره فرحزاد-تهران

دوره 4، شماره 16، بهار 1392، صفحه 47-64

مهران محمودی؛ مجتبی رفیعیان؛ مجتبی رفیعیان؛ سیاوش شایان


3. امکان سنجی ارتقاء کیفیت محیط از طریق پیاده راه سازی محورهای شهری مورد: محور خیابان ارم بخش مرکزی شهر قم

دوره 3، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 41-56

مجتبی رفیعیان؛ مجتبی رفیعیان؛ اسفندیار صدیقی؛ مرضیه پورمحمدی


4. بررسی و تحلیل رابطه امنیت تصرف قانونی و عرفی با میزان مشارکت خانوارها در طرح‌های بهسازی در محله اسلام‌آباد تهران

دوره 2، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 91-112

بهرام علیزاده؛ مجتبی رفیعیان؛ هاشم داداش پور؛ مجتبی رفیعیان