نویسنده = ابراهیم زاده، عیسی
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی شاخص‌های کالبدی مسکن شهری با رویکرد توسعه پایدار نمونه موردی: شهر سامان

دوره 7، شماره 26، پاییز 1394، صفحه 83-104

عزت الله قاسمی؛ عیسی ابراهیم زاده


2. تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگران خارجی از کارکردها و زیرساخت‌های گردشگری مطالعه موردی: شهر قم

دوره 5، شماره 18، پاییز 1392، صفحه 69-88

حکیمه قنبری؛ میرنجف موسوی؛ شمس‌اله کاظمی‌زاد؛ عیسی ابراهیم‌زاده؛ میرنجف موسوی


3. مدل تحلیلی برنامه‌ریزی تولید سفر و حمل و نقل هوایی در کشور

دوره 3، شماره 10، پاییز 1390، صفحه 81-94

عیسی ابراهیم‌زاده؛ محسن سقایی؛ الهام ایزدفر؛ نجمه ایزدفر


4. تحلیلی بر مهاجرتهای روستایی- شهری با تاکید بر نقش مسافت و دسترسی (مورد: شهرستان ممسنی)

دوره 2، شماره 8، بهار 1390، صفحه 77-94

علی شمس الدینی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ عیسی ابراهیم زاده؛ ژیلا سجادی


5. تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی روستا – شهرهای کوچک در ایران با استفاده از GIS مطالعه موردی؛ خوشرودپی بابل

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 111-138

عیسی ابراهیم زاده؛ عیسی ابراهیم زاده؛ جواد بذرافشان؛ کاظم حبیب زاده لمسو


6. تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 107-128

عبدالله آقاسی زاده؛ عیسی ابراهیم زاده