نویسنده = نجما اسمعیل پور
تعداد مقالات: 3
1. سنجش عملکرد مدیریت شهری الکترونیک (نمونه موردی :سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد)

دوره 7، شماره 27، زمستان 1394، صفحه 21-42

نیک زاد علیمرادی؛ مرضیه نقیبی؛ نجما اسمعیل پور


2. بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تأکید بر بسیج اجتماعی؛ مطالعه موردی محله کشتارگاه در شهر یزد

دوره 4، شماره 15، زمستان 1391، صفحه 123-140

محمدحسن رحیمیان؛ نجما اسمعیل‌پور؛ سحر قربانی