نویسنده = محمدمهدی عزیزی
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی تحقق‌پذیری پیش‌بینی‌های کاربری اراضی و پیشنهادهای جهات توسعه در طرح جامع شهر لار

دوره 3، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 1-22

محمدمهدی عزیزی؛ محمدمهدی عزیزی؛ مجتبی آراسته