نویسنده = سعید صمدی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ترجیحات و برآورد تمایل به پرداخت شهروندان اصفهانی به منظور استفاده از هوای پاک: رویکرد مدلسازی انتخاب و مدل لاجیت شرطی

دوره 7، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 141-162

طیبه رحیمی؛ یاشار شیرین خواه؛ سعید صمدی؛ سید پرویز جلیلی کامجو