نویسنده = جمشیدی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. سطح‌بندی و تحلیل شاخص‌های مسکن روستایی استان اصفهان با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای

دوره 4، شماره 15، زمستان 1391، صفحه 37-52

عفت فتحی؛ زهرا هدایتی مقدم؛ سیداسکندر صیدایی؛ معصومه جمشیدی؛ علیرضا جمشیدی