نویسنده = عبدالله‌زاده، غلامحسین
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه روش‌های تجمیع شاخص‌ها برای ساخت شاخص ترکیبی توسعه منطقه‌ای

دوره 7، شماره 27، زمستان 1394، صفحه 1-20

بنفشه ترحمی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


2. ارزیابی اثرات مجتمع صنایع چوب و کاغذ مازندران بر توسعه نواحی روستایی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 1-24

زینب قدمی امریی؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


3. سطح‌بندی توسعه منطقه‌ای در ایران (کاربرد رهیافت شاخص ترکیبی)

دوره 4، شماره 13، تابستان 1391، صفحه 41-62

ابوالقاسم شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله‌زاده