نویسنده = تیموری، راضیه
تعداد مقالات: 2
2. سنجش میزان موفقیت پارک‌های بانوان از دیدگاه شهروندان نمونه موردی: کلانشهر تبریز

دوره 5، شماره 20، بهار 1393، صفحه 127-142

توحید احمدی؛ راضیه تیموری؛ راضیه تیموری؛ رحیم حیدری چیانه؛ صفیه حاضری