نویسنده = حاضری، صفیه
تعداد مقالات: 1
1. سنجش میزان موفقیت پارک‌های بانوان از دیدگاه شهروندان نمونه موردی: کلانشهر تبریز

دوره 5، شماره 20، بهار 1393، صفحه 127-142

توحید احمدی؛ راضیه تیموری؛ راضیه تیموری؛ رحیم حیدری چیانه؛ صفیه حاضری