نویسنده = فرج‌زاده اصل، منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390، صفحه 19-36

جمال امینی؛ محسن احدنژاد؛ محسن احدنژاد؛ منوچهر فرج‌زاده اصل