نویسنده = مومنی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر طرح‌های احیاء و نوسازی بافت‌های فرسوده نمونه موردی محله جویباره اصفهان

دوره 2، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 31-52

مهدی مومنی؛ مهدی مومنی؛ حسن بیک محمدی؛ حسن بیک محمدی؛ زهره مهدیزاده