نویسنده = زالی، نادر
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل وضعیت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی محله‌های حاشیه نشین شهر اهر

دوره 4، شماره 15، زمستان 1391، صفحه 89-104

جواد پورفتحی؛ نادر زالی؛ نادر زالی


2. امکان‌سنجی بکارگیری رهیافت‌های توانمندسازی در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی ناحیه گلشهر مشهد

دوره 3، شماره 12، بهار 1391، صفحه 119-134

نادر زالی؛ نادر زالی؛ عیسی پیری؛ علی‌اکبر تقیلو


3. بررسی و تحلیل ابعاد پیوندهای جمعیتی در استان آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390، صفحه 83-100

نادر زالی؛ نادر زالی؛ نورالدین عظیمی