نویسنده = سرائی، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت ایمنی در پارک‌های شهری نمونه موردی: پارک‌های ناحیه‌ای شهر یزد

دوره 5، شماره 18، پاییز 1392، صفحه 123-138

سید مصطفی حسینی؛ محمد حسین سرائی؛ محمد رضا رضایی؛ محمد حسین سرائی