نویسنده = گندمکار، امیر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی جغرافیایی بر وضعیت کاربری پارکینگ در شهر گناوه با استفاده از مدل AHP

دوره 4، شماره 13، تابستان 1391، صفحه 95-114

غلامحسین حسینی‌لقب؛ رضا مختاری ملک‌آبادی؛ امیر گندمکار