نویسنده = محمدی، جمال
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی منطقه 6 شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 59-82

جمال محمدی؛ حمیدرضا وارثی؛ حمیدرضا وارثی؛ جمال محمدی؛ راضیه اکبرزاده شیخ محله


2. تحلیلی بر سطح توسعه فرهنگی شهر اصفهان با استفاده از روش تحلیل عاملی

دوره 4، شماره 16، بهار 1392، صفحه 89-104

ملیحه ایزدی؛ جمال محمدی؛ جمال محمدی