نویسنده = رهنما، محمدرحیم
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل عوامل زمینه ساز مدیریت مشارکتی در کلانشهر مشهد

دوره 5، شماره 19، زمستان 1392، صفحه 169-188

غلامرضا عباس زاده؛ اکرم مهرورز؛ محمدرحیم رهنما