نویسنده = آذربایجانی، کریم
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مزیت‌های رقابتی در صنعت گردشگری به منظور جذب گردشگران خارجی مورد مطالعه استان اصفهان

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 93-110

علی کاظمی؛ کریم آذربایجانی؛ علی صنایعی؛ بهرام رنجبریان؛ کریم آذربایجانی