نویسنده = پیلوایه، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. تعیین جهت بهینه گسترش شهر کرمانشاه با استفاده از AHP و GIS

دوره 6، شماره 22، پاییز 1393، صفحه 127-142

سجاد پیلوایه؛ حمیدرضا پارسی