نویسنده = رنجبر، احسان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند توسعه فیزیکی شهر جدید سهند و تعیین محدوده‌های مناسب به منظور توسعه آتی آن

دوره 4، شماره 13، تابستان 1391، صفحه 81-94

محمدرضا پورجعفر؛ مهدی منتظرالحجه؛ احسان رنجبر؛ رضا کبیری