نویسنده = عظیمی، نورالدین
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت الکترونیکی شهروندان در مدیریت امور شهری

دوره 7، شماره 26، پاییز 1394، صفحه 189-206

سمیرا حیدری؛ رضا اسماعیل پور؛ نورالدین عظیمی


2. بررسی و تحلیل ابعاد پیوندهای جمعیتی در استان آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390، صفحه 83-100

نادر زالی؛ نادر زالی؛ نورالدین عظیمی