نویسنده = شیخی، عبداله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جایگاه پیرانشهر بر اساس شاخص‌های استراتژی توسعه شهری

دوره 7، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 35-58

ابراهیم شریف زاده اقدم؛ عبداله شیخی؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد