نویسنده = صیدایی، سیداسکندر
تعداد مقالات: 2
1. سطح‌بندی و تحلیل شاخص‌های مسکن روستایی استان اصفهان با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای

دوره 4، شماره 15، زمستان 1391، صفحه 37-52

عفت فتحی؛ زهرا هدایتی مقدم؛ سیداسکندر صیدایی؛ معصومه جمشیدی؛ علیرضا جمشیدی


2. تأثیر خانه‌های دوّم بر توسعه منطقه باغبهادران شهرستان لنجان

دوره 1، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 19-36

سیداسکندر صیدایی؛ محبوبه خسروی‌نژاد؛ صدیقه کیانی