نویسنده = صفرعلی زاده، اسماعیل
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نابرابری های ناحیه ای استان فارس با استفاده از مدلVIKOR

دوره 7، شماره 26، پاییز 1394، صفحه 145-166

اسماعیل صفرعلی زاده؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ رباب حسین زاده


2. ارزیابی مدل مفهومی از عوامل مؤثر بر توانمند سازی توسعه گردشگری (مطالعه موردی:استان آذربایجان غربی)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 103-120

اسماعیل صفرعلی زاده؛ اسماعیل علی اکبری؛ محمدتقی رهنمایی