نویسنده = حسین‌زاده، رباب
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی بر رشد شهر و پایداری اجتماعی - اقتصادی شهرهای بزرگ (با مطالعه شهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1395

شهریور روستایی؛ اسماعیل علی اکبری؛ رباب حسین‌زاده


2. تحلیل نابرابری های ناحیه ای استان فارس با استفاده از مدلVIKOR

دوره 7، شماره 26، پاییز 1394، صفحه 145-166

اسماعیل صفرعلی زاده؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ رباب حسین زاده


3. تحلیل الگوهای رشد هوشمند شهری در مناطق چهارده‌گانه اصفهان بر اساس مدل‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای

دوره 5، شماره 19، زمستان 1392، صفحه 65-82

اسماعیل صفر علی زاده؛ رباب حسین زاده؛ رضا مختاری