نویسنده = قربانی، رسول
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر گونه شناسی پارک‌های شهری استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل تحلیلی گرانز

دوره 2، شماره 8، بهار 1390، صفحه 19-38

مجید بهشتی روی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی