نویسنده = روستایی، شهریور
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی بر رشد شهر و پایداری اجتماعی - اقتصادی شهرهای بزرگ (با مطالعه شهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1395

شهریور روستایی؛ اسماعیل علی اکبری؛ رباب حسین‌زاده


3. الگوی تطبیقی گسترش فقر در شهر کرمانشاه در دوره 85-1375

دوره 3، شماره 12، بهار 1391، صفحه 17-40

اکبر اصغری‌زمانی؛ شهریور روستایی؛ محسن احدنژاد؛ محسن احدنژاد؛ شهریور روستایی؛ علیرضا زنگنه