نویسنده = روشن‌دل، تکتم
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی ابعاد کیفیت محیطی تأثیرگذار بر حضورپذیری فضاهای تجاری (نمونه موردی: خیابان تجاری راهنمایی مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1395

تکتم روشن‌دل؛ هادی سلطانی‌فرد؛ شهاب عباس‌زاده؛ محمد سلمانی‌مقدم