نویسنده = مطیعی لنگرودی، سیدحسن
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی پیامدهای فضایی استقرار شهرک‌های صنعتی در نواحی روستایی (بخش مرکزی شهرستان مینودشت)

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390، صفحه 37-58

علی طورانی؛ سیدحسن مطیعی‌لنگرودی؛ رضا سلیمانگلی


2. تحلیل الگوهای روابط میان حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی متأثر از ICT

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 71-90

سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمدرضا رضوانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مرتضی نعمتی