نویسنده = شریف زاده، محمد شریف
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه روش‌های تجمیع شاخص‌ها برای ساخت شاخص ترکیبی توسعه منطقه‌ای

دوره 7، شماره 27، زمستان 1394، صفحه 1-20

بنفشه ترحمی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


2. ارزیابی اثرات مجتمع صنایع چوب و کاغذ مازندران بر توسعه نواحی روستایی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 1-24

زینب قدمی امریی؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده