نویسنده = پوراحمد، احمد
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل جایگاه پیرانشهر بر اساس شاخص‌های استراتژی توسعه شهری

دوره 7، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 35-58

ابراهیم شریف زاده اقدم؛ عبداله شیخی؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد


2. فرایندها و الگوهای شهرنشینی در ایران

دوره 6، شماره 21، تابستان 1393، صفحه 61-84

روشنک درویش زاده؛ احمد پوراحمد؛ حسین منصوریان؛ فرانک سیف الدینی


3. پهنه‌بندی شهر تهران بر اساس شاخص‌های اجتماعی جمعیتی مدرنیته

دوره 5، شماره 19، زمستان 1392، صفحه 1-18

احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ ایرج قاسمی


4. آسیب‌شناسی سیاست‌های دولت در ساماندهی اسکان غیررسمی، نمونه موردی: محلات نای‌بند، شیرسوم و خواجه عطا، شهر بندرعباس

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 29-54

احمد پوراحمد؛ احمد پوراحمد؛ محمدتقی رهنمایی؛ محمدتقی رهنمایی؛ مهدی قرخلو؛ محمد اسکندری نوده


5. بررسی ابعاد پیشگیری از بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر بابل)

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-24

امین فرجی؛ صدیقه لطفی؛ آزاده عظیمی؛ صدیقه لطفی؛ احمد پوراحمد