نویسنده = خسروی‌نژاد، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر خانه‌های دوّم بر توسعه منطقه باغبهادران شهرستان لنجان

دوره 1، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 19-36

سیداسکندر صیدایی؛ محبوبه خسروی‌نژاد؛ صدیقه کیانی