نویسنده = صابری، حمید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر سیستم‌های شهری ایران طی سال‌های 1335تا 1385

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 55-76

مسعود تقوایی؛ مسعود تقوایی؛ حمید صابری