نویسنده = رنجبریان، بهرام
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه‌های گردشگران خارجی جهت سفر به شهر اصفهان

دوره 5، شماره 17، تابستان 1392، صفحه 21-36

محمد غفاری؛ بهرام رنجبریان؛ علیرضا امامی


2. شناسایی مزیت‌های رقابتی در صنعت گردشگری به منظور جذب گردشگران خارجی مورد مطالعه استان اصفهان

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 93-110

علی کاظمی؛ کریم آذربایجانی؛ علی صنایعی؛ بهرام رنجبریان؛ کریم آذربایجانی