نویسنده = حسین زاده دلیر، کریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل نقش شهر جدید سهند در انتظام فضایی منطقه بزرگ شهری تبریز

دوره 2، شماره 6، پاییز 1389، صفحه 1-18

سیدمجید سیدفاطمی؛ کریم حسین زاده دلیر