نویسنده = نجفی، ملک محمد
تعداد مقالات: 1
1. اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگری

دوره 2، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 53-70

جعفر هزارجریبی؛ ملک محمد نجفی