نویسنده = شبیری، سید نیما
تعداد مقالات: 1
1. تعیین درجه توسعه‌نیافتگی شهرستان‌های استان اصفهان با تکنیک تاکسونومی عددی

دوره 2، شماره 8، بهار 1390، صفحه 39-54

سید نیما شبیری؛ امیر محمد معززی مهر طهران؛ محمد مسعود