نویسنده = موذن جمشیدی، سیده هما
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تاثیر اندازه دولت بر توسعه‌ی انسانی در کشورهای OIC (رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی(GWR))

دوره 2، شماره 8، بهار 1390، صفحه 95-116

مریم مقیمی؛ سیده هما موذن جمشیدی؛ نعمت اله اکبری