نویسنده = پورمحمدی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی ارتقاء کیفیت محیط از طریق پیاده راه سازی محورهای شهری مورد: محور خیابان ارم بخش مرکزی شهر قم

دوره 3، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 41-56

مجتبی رفیعیان؛ مجتبی رفیعیان؛ اسفندیار صدیقی؛ مرضیه پورمحمدی