نویسنده = سمیعی‌پور، داود
تعداد مقالات: 1
1. مهاجرت، تحرک سکونتی و ساخت اجتماعی – فضایی شهر سبزوار

دوره 3، شماره 12، بهار 1391، صفحه 101-118

داود سمیعی‌پور؛ یعقوب زنگنه