نویسنده = پورفتحی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل وضعیت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی محله‌های حاشیه نشین شهر اهر

دوره 4، شماره 15، زمستان 1391، صفحه 89-104

جواد پورفتحی؛ نادر زالی؛ نادر زالی