نویسنده = شایان، سیاوش
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی کاربری اراضی در مناطق حساس شهری مطالعه موردی رود دره فرحزاد-تهران

دوره 4، شماره 16، بهار 1392، صفحه 47-64

مهران محمودی؛ مجتبی رفیعیان؛ مجتبی رفیعیان؛ سیاوش شایان