نویسنده = سعیده‌ زرآبادی، زهرا‌السادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تبیین مفهوم محله سالم در محلات سنتی ایران (مطالعه موردی: محله امام زاده یحیی تهران)

دوره 5، شماره 17، تابستان 1392، صفحه 1-20

ملیسا یزدان‌پناهی؛ زهرا‌السادات سعیده‌ زرآبادی؛ اسماعیل شیعه