نویسنده = امامی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه‌های گردشگران خارجی جهت سفر به شهر اصفهان

دوره 5، شماره 17، تابستان 1392، صفحه 21-36

محمد غفاری؛ بهرام رنجبریان؛ علیرضا امامی