نویسنده = کوشانه، روشن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و تحلیل فضاهای عمومی شهری با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعه موردی: شهر تبریز)

دوره 5، شماره 17، تابستان 1392، صفحه 37-52

روشن کوشانه؛ محمدرضا پورمحمدی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ محمدرضا پورمحمدی