نویسنده = خوش‌نظر، مامند
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای مناسب برای توسعه ژئوتوریسم غار آبی سهولان

دوره 5، شماره 17، تابستان 1392، صفحه 53-68

نصرت مرادی‌هوسین؛ سید هدایت‌اله نوری؛ مامند خوش‌نظر