نویسنده = هادیزاده‌زرگر، صادق
تعداد مقالات: 1
1. سنجش توسعه‌یافتگی مناطق شهری اصفهان در بخش مسکن

دوره 5، شماره 17، تابستان 1392، صفحه 85-100

وحید هاشمی‌امری؛ صادق هادیزاده‌زرگر؛ محمد مسعود